ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านแพงศรี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010213
PERCODE 6 หลัก680386
กระทรวง 10 หลัก1041680386
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแพงศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Banpaengsri
หมู่ที่14
ถนนสุมเส้า-บ้านดุง
หมู่บ้าน
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส41010215@udn1.go.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5958215892
Longitude
103.057725728

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน