ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
สุมเส้าวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010210
PERCODE 6 หลัก680383
กระทรวง 10 หลัก1041680383
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สุมเส้าวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)SUMSAOWITTAYA
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสุมเส้า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042146601
อีเมล์แอดเดรสBandongposchool@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.580580364
Longitude
102.988733947

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน