ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านทอนดอนยาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010207
PERCODE 6 หลัก680394
กระทรวง 10 หลัก1041680394
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทอนดอนยาว
ชื่อ (อังกฤษ)BANTONDONYAO
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลสร้างแป้น
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0872238564
อีเมล์แอดเดรสbansangpan@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view_area_service.php?School_ID=1041680396
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5037703955
Longitude
102.973153486

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน