ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโพนงามหนองตุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010204
PERCODE 6 หลัก680368
กระทรวง 10 หลัก1041680368
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนงามหนองตุ
ชื่อ (อังกฤษ)phonngamnongtu
หมู่ที่17
ถนนเพ็ญ
หมู่บ้าน
ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-8416935
อีเมล์แอดเดรส41010205@udn1.go.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680367
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6842188217
Longitude
102.919342518

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน