ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010203
PERCODE 6 หลัก680373
กระทรวง 10 หลัก1041680373
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Srisuwanponsawang
หมู่ที่16
ถนนเพ็ญ-บ้านเหล่า
หมู่บ้าน
ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสphonngamschool2565@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_techer.php?School_ID=1041680368&Area_CODE=4101
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6845171109
Longitude
102.964079021

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน