ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงศรีสําราญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010200
PERCODE 6 หลัก680421
กระทรวง 10 หลัก1041680421
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงศรีสําราญ
ชื่อ (อังกฤษ)Dongsrisamran school
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0817803390
อีเมล์แอดเดรสapplenaja2557@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680370
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7006153
Longitude
103.0691551

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน