ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกสว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010196
PERCODE 6 หลัก680422
กระทรวง 10 หลัก1041680422
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhoksawang
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongkungschool99@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history_edit.php?School_ID=1041680419
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6523979936
Longitude
103.026037761

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน