ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010195
PERCODE 6 หลัก680417
กระทรวง 10 หลัก1041680417
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)banyang kururatwittaya
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220224
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6914084
Longitude
103.0025686

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน