ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองผง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010194
PERCODE 6 หลัก680416
กระทรวง 10 หลัก1041680416
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongpong
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเหล่า
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042146789
อีเมล์แอดเดรส41010195@udn1.go.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680417
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.681479
Longitude
103.051758

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน