ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านยามกาโนนคำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010192
PERCODE 6 หลัก680436
กระทรวง 10 หลัก1041680436
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยามกาโนนคำ
ชื่อ (อังกฤษ)banyamkanonkam
หมู่ที่9
ถนนบ้านยามกาน้อย
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220206
อีเมล์แอดเดรส41010193@udn1.go.th
เว็บไซต์www.laoschool.th.my และdata.bopp-obec.info
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7611579524
Longitude
102.890414356

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน