ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010191
PERCODE 6 หลัก680407
กระทรวง 10 หลัก1041680407
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมูม่นโพนโนนสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)banmumonphonnonsa-ard
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4225-0607
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์yamkanonkam.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6690899731
Longitude
102.816080947

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน