ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาพูนทรัพย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010190
PERCODE 6 หลัก680382
กระทรวง 10 หลัก1041680382
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาพูนทรัพย์
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAPOOLSUP
หมู่ที่14
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042146169
อีเมล์แอดเดรสmoomon@hotmail.com
เว็บไซต์www.moomonphonsawang.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.690089
Longitude
102.855702

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน