ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านยามกาใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010189
PERCODE 6 หลัก680381
กระทรวง 10 หลัก1041680381
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยามกาใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)BANYAMKHAYAI
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220203
อีเมล์แอดเดรสnapoonsub@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.753132
Longitude
102.8781184

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน