ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาคอมนาดอกไม้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010187
PERCODE 6 หลัก680379
กระทรวง 10 หลัก1041680379
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคอมนาดอกไม้
ชื่อ (อังกฤษ)bannakomnadokmai
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสdonkeaw.sc@obec.moe.go.th
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.7316008522
Longitude
102.855944178

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน