ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
นิคมโนนสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010186
PERCODE 6 หลัก680378
กระทรวง 10 หลัก1041680378
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมโนนสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)nikomnonsomboon
หมู่ที่13
ถนนมิตรภาพ
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0611524644
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.664661
Longitude
102.789269

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน