ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านถิ่นสุขาวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010185
PERCODE 6 หลัก680377
กระทรวง 10 หลัก1041680377
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถิ่นสุขาวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banthin school
หมู่ที่5
ถนนมิตรภาพ
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสsuwapat_toy@hotmail.com
เว็บไซต์http://schoolweb.eduzones.com/NICOMNONSOMBOON/
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.676186
Longitude
102.789245

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน