ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010180
PERCODE 6 หลัก680411
กระทรวง 10 หลัก1041680411
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีบุญเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)ฺBansriboonrueng
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาพู่
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220202
อีเมล์แอดเดรสKiwdongmafriscool@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5838736616
Longitude
102.719686925

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน