ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหลวงหัวสวย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010179
PERCODE 6 หลัก680410
กระทรวง 10 หลัก1041680410
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลวงหัวสวย
ชื่อ (อังกฤษ)Banluanghuasuay
หมู่ที่16
ถนนหัวสวย - หนองนกเขียน
หมู่บ้าน
ตำบลนาพู่
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6083600592
Longitude
102.743725982

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน