ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านท่าหนาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010176
PERCODE 6 หลัก680399
กระทรวง 10 หลัก1041680399
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าหนาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHANAD SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0810615799
อีเมล์แอดเดรสnaphu_school@hotmail.com
เว็บไซต์gg.gg/naphuschool
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5423041682
Longitude
103.005623817

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน