ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนกลอยดอนอุดม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010175
PERCODE 6 หลัก680398
กระทรวง 10 หลัก1041680398
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนกลอยดอนอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONGLOYDONUDOM SCHOOL
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสtanardschool@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.524647521
Longitude
102.99048314

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน