ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาบัวไผ่วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010172
PERCODE 6 หลัก680390
กระทรวง 10 หลัก1041680390
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาบัวไผ่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNABUAPAIVITTAYA
หมู่ที่9
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์063-9765975
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1041680391&Area_CODE=4101
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5621865183
Longitude
102.985943264

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน