ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหม้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010170
PERCODE 6 หลัก680424
กระทรวง 10 หลัก1041680424
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหม้อ
ชื่อ (อังกฤษ)BANMOO
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสphatchareeya4245@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.655105
Longitude
103.072697

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน