ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านเตาไห
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010169
PERCODE 6 หลัก680423
กระทรวง 10 หลัก1041680423
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเตาไห
ชื่อ (อังกฤษ)taohai
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0819546144
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6348047381
Longitude
103.055979609

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน