ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านนาพัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010168
PERCODE 6 หลัก680427
กระทรวง 10 หลัก1041680427
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาพัง
ชื่อ (อังกฤษ)napang
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.taohaischool.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6156783883
Longitude
103.061918485

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน