ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านคอนเลียบ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010167
PERCODE 6 หลัก680426
กระทรวง 10 หลัก1041680426
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอนเลียบ
ชื่อ (อังกฤษ)bankhonliab
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0929453659
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6263538611
Longitude
103.080704212

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน