ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโพนเลาโพนทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010164
PERCODE 6 หลัก680406
กระทรวง 10 หลัก1041680406
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนเลาโพนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)PONLAOPONTHONG
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220196
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.59404
Longitude
102.826624

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน