ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010161
PERCODE 6 หลัก680403
กระทรวง 10 หลัก1041680403
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างหลวงสร้างคำ
ชื่อ (อังกฤษ)sangluasangkum
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสDongyai16@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680404
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6241064
Longitude
102.8280752

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน