ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบ่อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010155
PERCODE 6 หลัก680432
กระทรวง 10 หลัก1041680432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบ่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongbor
หมู่ที่10
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลจอมศรี
อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042220220
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.8671373628
Longitude
102.929737815

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน