ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโคกผักหอม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010149
PERCODE 6 หลัก680479
กระทรวง 10 หลัก1041680479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกผักหอม
ชื่อ (อังกฤษ)bankokphughorm
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลอูบมุง
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-2608558
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0797865681
Longitude
102.580091357

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน