ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดงบัง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010144
PERCODE 6 หลัก680480
กระทรวง 10 หลัก1041680480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงบัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bandongbung
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลอูบมุง
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0806013556
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680481
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0921970538
Longitude
102.56843791

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน