ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหมากหญ้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010142
PERCODE 6 หลัก680490
กระทรวง 10 หลัก1041680490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมากหญ้า
ชื่อ (อังกฤษ)Banmakya
หมู่ที่2
ถนนหนองวัวซอ-อูบมุง
หมู่บ้าน
ตำบลหมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0625374931
อีเมล์แอดเดรสOhm.guitar@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1041680492&id=26513&page=banner_web&id=26513-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2452731182
Longitude
102.602775356

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน