ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010140
PERCODE 6 หลัก680494
กระทรวง 10 หลัก1041680494
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWANGHEEKHAMMAKKHUN SCHOOL
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0879529648
อีเมล์แอดเดรสbanmakya680490@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.205983553
Longitude
102.579218059

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน