ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ชุมชนหนองแสง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010139
PERCODE 6 หลัก680493
กระทรวง 10 หลัก1041680493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหนองแสง
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonnongsang
หมู่ที่9
ถนนหนองแสง-โนนทัน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสwanghee@windowslive.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680494
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.225041
Longitude
102.571921

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน