ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนสำราญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010138
PERCODE 6 หลัก680488
กระทรวง 10 หลัก1041680488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)NONSAMRAN
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1812222221
Longitude
102.557666667

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน