ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองอ้อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010137
PERCODE 6 หลัก680483
กระทรวง 10 หลัก1041680483
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongor
หมู่ที่2
ถนนอุดร-อูบมุง
หมู่บ้าน
ตำบลหนองอ้อ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042289284
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.178495
Longitude
102.570412

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน