ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองอ้อน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010134
PERCODE 6 หลัก680500
กระทรวง 10 หลัก1041680500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอ้อน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongornoi
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสิbankhokkong.school@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680491
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3569018
Longitude
102.6006333

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน