ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองบัวบาน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010131
PERCODE 6 หลัก680496
กระทรวง 10 หลัก1041680496
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวบาน
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Buaban School
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส41010132@udn1.go.th
เว็บไซต์School_ID=1041680497-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.31076
Longitude
102.608594

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน