ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010123
PERCODE 6 หลัก680501
กระทรวง 10 หลัก1041680501
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwangded
หมู่ที่3
ถนนหนองวัวซอ-กุดจับ
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพ่น
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41360
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0807510660
อีเมล์แอดเดรสnumphon.school@gmail.com
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/numphon2555/
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3136761131
Longitude
102.54151862

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน