ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองแวงจุมพล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010121
PERCODE 6 หลัก680475
กระทรวง 10 หลัก1041680475
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงจุมพล
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongwangjumpol
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0846867726
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0412046964
Longitude
102.623083452

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน