ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ชุมชนกุดหมากไฟ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010119
PERCODE 6 หลัก680473
กระทรวง 10 หลัก1041680473
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนกุดหมากไฟ
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonkudmakfi
หมู่ที่9
ถนนอุดรธานี - หนองแวงจุมพล
หมู่บ้าน
ตำบลกุดหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-125295
อีเมล์แอดเดรส41010120@udn1.go.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680474
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0882403712
Longitude
102.607268163

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน