ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010115
PERCODE 6 หลัก680005
กระทรวง 10 หลัก1041680005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonudom
หมู่ที่7
ถนนอำเภอ
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042237680
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://bns.thai.ac/
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3888311
Longitude
102.7887823

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน