ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหมากแข้ง
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลัก41010114
PERCODE 6 หลัก680001
กระทรวง 10 หลัก1041680001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหมากแข้ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANMAKKHAENG
หมู่ที่0
ถนนอำเภอ
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042244294
อีเมล์แอดเดรสbandonudom@gmail.com
เว็บไซต์http://http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4016327287
Longitude
102.790855976

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน