ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
อนุบาลอุดรธานี
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010112
PERCODE 6 หลัก680008
กระทรวง 10 หลัก1041680008
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลอุดรธานี
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANUDONTANI
หมู่ที่1
ถนนศรีสุข
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0422442699
อีเมล์แอดเดรสadmin@bmk.in.th
เว็บไซต์http://www.bmk.in.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4161668007
Longitude
102.793922424

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน