ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010111
PERCODE 6 หลัก680021
กระทรวง 10 หลัก1041680021
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงสว่างสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)BANMUANGSAWANGSAMAKKI
หมู่ที่2
ถนนประชาสันติ
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0821230325
อีเมล์แอดเดรสanubanud@yahoo.com
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/anubanudo
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3810654843
Longitude
102.816243264

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน