ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองตุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010110
PERCODE 6 หลัก680016
กระทรวง 10 หลัก1041680016
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตุ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongtu
หมู่ที่2
ถนนซอยบ้านหนองตุ
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042242807
อีเมล์แอดเดรสbanmungudon1@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680021
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.392927373
Longitude
102.824553251

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน