ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010109
PERCODE 6 หลัก680018
กระทรวง 10 หลัก1041680018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGLEK
หมู่ที่9
ถนนหน้าสถานีรถไฟอุดรธานี
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042245852
อีเมล์แอดเดรสnongtu.school@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4105012373
Longitude
102.811216364

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน