ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010107
PERCODE 6 หลัก680020
กระทรวง 10 หลัก1041680020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbandueawittaya
หมู่ที่6
ถนนอุดร-สามพร้าว
หมู่บ้าน
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042221581
อีเมล์แอดเดรสnonglekschool2563@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.4233581392
Longitude
102.806850672

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน