ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโนนสะอาดผาสุข
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010104
PERCODE 6 หลัก680062
กระทรวง 10 หลัก1041680062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสะอาดผาสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsa-ardphasuk
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไฮ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0927982467
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680063
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2794443921
Longitude
102.701590061

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน