ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
หนองไฮวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก41010103
PERCODE 6 หลัก680061
กระทรวง 10 หลัก1041680061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองไฮวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nonghaiwittaya
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไฮ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://nsap.ac.th/
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2738994102
Longitude
102.712029219

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน