ทะเบียนโรงเรียน สพป.อด.1
บ้านโสกน้ำขาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก41010101
PERCODE 6 หลัก680037
กระทรวง 10 หลัก1041680037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกน้ำขาว
ชื่อ (อังกฤษ)SOKNAMKAW
หมู่ที่5
ถนนถนนบ้านเหล่า-ท่ายม
หมู่บ้าน
ตำบลหนองไฮ
อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์41000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-220142
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.3286324
Longitude
102.7102676

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน